Termín: 23. máj 2015
Miesto: Námestie gen. M. R. Štefánika, Brezová pod Bradlom  
Usporiadateľ: Mesto Brezová pod Bradlom
Riaditeľ podujatia
: Jozef Jurášek, prezident  Slovenskej triatlonovej únie
Preds. org. Výboru: Gabriela Plačková, vedúca odd. soc., školstva a kultúry
Hlavný rozhodca: Eliška Reptová
Autor trate: Ján Varmuža
Časomiera: Solarun           
Moderátor: Marian Pavlík
Zdravotná služba: zabezpečená
Šatňa: zabezpečená

Kategórie:
                 A muži do 39 rokov
                                   B muži do 49 rokov
                                   C muži do 59 rokov
                                   D muži nad 60 rokov
                                   E ženy do 34 rokov
                                   F ženy nad 35 rokov
                                   - detské kategórie odstupňované po 2 rokoch, rôzne vzdialenosti (chlapci, dievčatá)
Prezentácia:              detské kategórie      12,00 - 12,30 hod.    
                                   hlavná kategória 13,00  - 14,30 hod.

Časový harmonogram:

                                    12,30 hod. otvorenie pretekov
                                   
12,40 hod. štart detských pretekov
                                    14,45 hod. položenie kytice k plastike M. R. Štefánika
                                    15,00 hod. štart - hlavná kategória A - F
                                    15,10 hod. vyhlásenie výsledkov detských kategórií
                                    17,00 hod. vyhlásenie výsledkov hlavnej kategórie
                                    17,30 hod. tombola

Popis trate
:                 14,5 km - hlavná trať - vedie 13 km po asfaltovej ceste a 1,5 km po lesnej ceste
                                     5 km - Beh zdravia Brezovej - trať vedie po asfaltovej ceste.

Značenie trate:
Trať je značená na asfaltovej ceste viditeľnými šípkami a v lese stuhami                               

Tech. podmienky
: Účastník štartuje na vlastné nebezpečenstvo podľa pravidiel atletiky a daného rozpisu za neobmedzenej premávky

Štartovné:

Deti zdarma
Prihlasovanie online:  5 € - prihlasovanie online, platba na mieste (prihlasovanie je možné na adrese najneskôr do 20. mája 2015).
Prihlasovanie na mieste:  8 €.

Občerstvenie:
Pre účastníkov hlavnej kategórie je zabezpečené občerstvenie 1x na trati, strava a nápoj po preteku. Pre účastníkov Behu zdravia je zabezpečená  strava a nápoj po preteku.

Tombola:
Každý účastník pretekov hl. kategórie a Behu zdravia bude zaradený do žrebovania.

Informácie
: Mesto Brezová pod Bradlom, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, tel.: 034 694 22 34, 0915 878 004

Mapa trate: po kliknuti sa zväčší
Národný beh gen. M. R. Štefánika
16. ročník
Propozície:
[propozície][prihláška][zoznam prihlásených][výsledky][foto][mesto Brezová pod Bradlom]